Altınkum’un temizliği tasdik edildi

28 Temmuz 2016 11:29
Altınkum’un temizliği tasdik edildi

Didim Derneği Başkanı Ali Budak, Altınkum plajına yağmur suyu deşarj edilmesiyle ilgili olarak BİMER’e yaptığı başvurunın ardından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün gönderdiği cevabı kamuoyuyla paylaştı.
Didim Derneği’nin Altınkum’a deşarj edilen yağmur suyu ile ilgili BİMER’e yaptığı şikayete cevap geldi. Su Çerçeve Direktifi (SÇD) ve Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (DSÇD) doğrultusunda çalışmaların yürütüldüğü ve bilgilerin Büyükşehir ‘den ve Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünden alındığı açıklandı.
Didim Derneği Başkanı Ali Budak konuyla ilgili yaptığı başvuru ve BİMER’in gönderdiği cevapla ilgili şu bilgiler paylaştı; “16.06.2016 tarihli ve 683648 sayılı BİMER Başvurusu İlgide kayıtlı başvuruda, İlimiz Didim İlçesi’nde bulunan Altınkum Plajı’nın evrensel bir değeri olduğu, Altınkum Plajı’na yağmur suyu deşarj edildiği, deşarjın yapıldığı alanda sığlaşma görüldüğü, çeşitli tanecik çaplarında taş, çakıl kum vb. malzemelerin deşarj noktası civarında görüldüğü belirtilerek bu malzemelerin oluşturduğu birikimin kaynağının yağmur suyu kanalı olup olmadığının tespiti konusunda herhangi bir çalışma bulunup bulunmadığı, yağmur suyunun taşıdığı partiküllerin farklı çaplara göre sudaki konsantrasyonlarının tespit edilip edilmediği, yağmur suyu kanalından deşarj edilen suyun askıda katı madde içeriğinin bilinip bilinmediği, bu birikimin görsel olarak yarattığı kirliliğin yanında başka çevresel sorunlara zemin hazırlama ihtimali göz önünde bulundurularak herhangi bir iyileştirici çalışma yürütülüp yürütülmediği, deşarj noktasının olduğu bölgede zaman zaman yeşillenme ve koku problemi gözlemlendiği mevsime ve farklı meteorolojik koşullara bağlı olarak problemlerin kaynağında araştırılıp araştırılmadığı, canlı bahis deniz suyundan herhangi bir numune alınarak ilgili kimyasal ve biyolojik parametrelerin tayin edilip edilmediği, deniz seviyesindeki sığlaşma, sirkülasyonun az olması, yüksek nutrient içerikli atıksuların denize deşarjı gibi olasılıkların buna sebep olup olmayacağı, bu sorunun kaynağının tespiti ve deniz suyu kalitesinin iyileştirilmesi için herhangi bir çalışma yürütülüp yürütülmediği, Altınkum Plajı’nın yakınında periyodik olarak deniz suyu kalitesini belirlemek için herhangi bir ölçüm yapılıp yapılmadığı, yapılıyorsa hangi noktalardan, hangi sıklıklarda ve hangi metotlarla numune alındığı, alınan numunelerden hangi parametrelerin tayin edildiği, bu sonuçların kamuoyu ile paylaşılıp paylaşılmadığı, paylaşılıyorsa nereden elde edilebileceği sorulmaktadır.
“DENİZE ATIK SU DEŞARJI YOK”
İlgide kayıtlı başvuruya istinaden Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) personelince 21.06.2016 tarihinde yerinde inceleme ve denetim yapılmış olup yapılan incelemede; ilgide kayıtlı başvuruya konu yağmur suyu hattının Altınkum Plajı’na deşarj noktasının Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığınca beton duvar ile kapatıldığı ve inceleme esnasında söz konusu hattan denize herhangi bir atıksu deşarjı olmadığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkililerinin beyanından söz konusu duvarın her sene yaz sezonun başlaması ile birlikte kapatıldığı ve yaz sezonu bitiminde tekrar açıldığı, ilçede kanalizasyon sistemi ile yağmursuyu hattı sisteminin ayrık olduğu, yağmur suyu hattına yıkama suları ve yağmur suları haricinde evsel ve proses atıksuyu deşarjına izin verilmediği hususları tespit ve beyan edilmiştir. Bakanlığımız, deniz ortamlarının korunması maksadıyla taraf olunan uluslararası sözleşmelerde dikkate alınarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde yeni mevzuat ve uygulamalar yapmakta, gerek gemilerden gerekse kıyı tesislerinden kaynaklanacak deniz kirliliğinin önlenmesi doğrultusunda çalışmalar sürdürmektedir. 1987 yılından bu yana Ege Denizi’nde meydana gelen kirliliğin izlenmesi ve ulusal deniz ve kıyı yönetimi politika stratejilerinin belirlenmesinde altlık oluşturulması amacıyla kirlilik bahis siteleri izlemeleri çalışmaları sürdürülmektedir. Söz konusu izlemeler, 2011 yılında bütünleşik ve ekosistem odaklı bir yaklaşımla birleştirilmiş olup bu çalışma ile, denizlerimizi kirleten karasal kaynakların (nehirler) baskı ve etkilerinin tespiti, kirli ve temiz kıyı bölgelerinden alınan deniz suyu, biyota ve sediman örneklerinde metal ve organik kirleticilerin uzun dönemli değişikliklerinin (trend) izlenmesi, kirliliğe karşı hassas, az hassas ve gri alanlardaki kıyı sularımızda ötrofikasyonun izlenmesi ve bu alanların değerlendirilmesi ve Bakanlığımız çalışma konuları dahilinde olan Su Çerçeve Direktifi (SÇD) ve Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (DSÇD) gibi uyumlaştırılması planlanan AB mevzuatı için gerekli hazırlıkların yapılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda tüm denizlerimizde toplam 208 istasyonda izleme yapılmaktadır.
“NUMUNELER ORTADA”
Bu kapsamda, ilgide kayıtlı başvuruya istinaden, yağmursuyu hattından denize herhangi bir atıksu deşarjı olmadığından atıksu numunesi alınamadığı, deniz/yüzme suyundan Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğünce düzenli olarak numune alındığı ve analizlerinin gerçekleştirildiği, alınan numunelere ilişkin analiz sonuçlarının Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü web sitesinde “Duyurular” başlığı altında yayınlandığı, hangi noktalardan, hangi sıklıklarda ve hangi metotlarla numune alındığı, alınan numunelerden hangi parametrelerin tayin edildiğine ilişkin ayrıntılı bilgilerin Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğünden alınabileceği hususlarında, Bilgilerinizi rica ederim” denildi.

kaçak bahis

Kaynak : bolge.com.tr

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle