Bilirkişi'den şok tespit....

19 Nisan 2022 20:35
Bilirkişi'den şok tespit....

DENİZ CANLILARI İÇİN TEHLİKE…

 

Apar topar Taşköprü de bulunan 1. Sınıf 125 dönümlük tarım arazisi Bila bedel   ABD merkezli The Dow Chemical Company’nin iştiraki Dow Europe Holdings B.V. ile %50’lik eşit hisseye dayalı ortak girişim olan DowAksa’ya verilmesinden sonra Maden, ziraat, jeoloji, çevre, harita ve kimya mühendisi 6 isim, 1 biyologdan oluşan toplam 7 kişilik teknik bilirkişi heyeti raporunu birkaç gün önce Bursa 3. İdare Mahkemesi’ne ulaştırdı. İnşaatına başlanan fabrikada birçok hayati eksikler olduğu açıklandı..

Bilir kişi raporunda, kurulmaya çalışan kimyasal fabrikanın Yalova ve çevresine ne kadar tehlikeli olduğu anlatılırken “.Tüm araştırıcıların ve kuruluşların ortak görüşü; Marmara’da 7-7,5 büyüklüğünde bir depremin gerçekleşeceği ve etkisinin büyük çapta yıkıcı olacağı, bunun sonucunda kıyılarda oluşacak tsunaminin de can ve mal kaybı ile çevre felaketine yol açabileceği yönünde olacağı mahkemeye rapor edildi.

Depremsellik açısından gerekli ve yeterli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmaların yapılmadığı ortadadır.” Denilerek yapılmakta olan tesisin biran evvel durdurulması gerektiğini açıkladı.

YETERLİ DÜZEYDE DEĞERLENDİRİLMEMİŞ !

Bu konuda açıklamalarda bulunan Yalova Platformu Dönem Sözcüsü Hakim Menteş, “Devletin, çiftçilerden alıp, DowAKSA’ya yeni tesis kurması için hiçbir ücret talep etmeden verdiği 1. sınıf tarım topraklarında tesis kurmasının önünü açan ÇED raporuna karşı platform üyelerimizin açtığı davanın bilirkişi raporu açıklandı..

Dava konusu projenin insan ve çevre sağlığına etkilerinin çevre ve insan sağlığı açısından yeterli düzeyde değerlendirilmediği.

VERİMLİ TARIM TOPRAĞI

Değerli tarım topraklarının yok edilmesi konusunda ise, ‘Türkiye genelinde çok az miktarda bulunan verimli tarım arazilerinin tarımsal üretim amacı dışında kullanılmaması hem bilimsel açıdan hem de gıda arz ve güvenliği açısından önem arz etmektedir.  Söz konusu alan, Yalova ilinin sınırlı, verimli tarım toprakları arasında yer almaktadır. Projenin hayata geçmesi ile bir daha geri dönüşü olmayacak biçimde, tarımsal özelliğini kaybetmiş olacaktır.

Rapor bir çok alanda ciddi tespit ve eleştirileri içeriyor. Tarım ve hayvancılık konularında, sağlık koruma bandı konusunda, su kirliliği yönetmeliği, zemin etüdü, depremsellik raporu, hava kirliliği, kümülatif etki değerlendirme ve soğutma suyu olarak denizin kullanılması gibi konu başlıkları altında çok ciddi tespit ve değerlendirmeler içeren bir rapordan söz ediyoruz.

EKSİKLERLE DOLU OLMASINA RAĞMEN İNŞAATA BAŞLANDI

Teknik Bilirkişi Heyeti’nin mahkemeye sunduğu rapordan satır başları..

..“DowAksa tarafından YALKİM OSB’ye çok yakın bir noktada davaya konu olan parsel üzerinde yapılacak karbon elyaf üretiminin kümülatif etkilerinin tarım ve hayvancılık üzerindeki etkilerinin ele alınması gerekmektedir.”

Karbon elyaf kompozit malzemeler; rüzgâr türbinlerinin enerji üretiminin arttırılması, otomobillerdeki yakıt tüketiminin azaltılması, bina ve altyapıların güçlendirilerek depreme karşı korunması gibi önemli sorunlara yenilikçi çözümler sunmaları nedeniyle stratejik öneme sahiptir. Ancak bu önem; toplum sağlığı ve çevre duyarlılığının göz ardı edilmesine sebep değildir.”

Sağlık koruma bandı 1200 metre yarıçapı olarak belirlenmiş olup planlanan proje alanının yaklaşık %35’i belirlenen bandın dışında kalmaktadır.

SU KAYNAKLARINA DİKKAT !

Proje alanının güneyinde yaklaşık 700 m güneydoğusunda 1 adet ve yaklaşık 900 m ile 1000 m güneybatısında iki adet olmak üzere toplam 3 adet mevsimsel akışa sahip kaynak çıkışı mevcuttur. İlgili mevzuatın hükümlerine tam riayet edileceği söylenmiş, ancak ne gibi önlemler alınacağı açık olarak belirtilmemiştir.

PARSEL BAZINDA ZEMİN ETÜDÜ YAPILMAMIŞ

Parsel bazında zemin etütlerinin yapılmamış olması, detaylı zemin iyileştirme yöntemlerinin ve bununla ilgili önlemlerin belirtilmemiş olması ciddi bir eksikliktir.

Tüm araştırıcıların ve kuruluşların ortak görüşü; Marmara’da 7-7,5 büyüklüğünde bir depremin gerçekleşeceği ve etkisinin büyük çapta yıkıcı olacağı, bunun sonucunda kıyılarda oluşacak tsunaminin de can ve mal kaybı ile çevre felaketine yol açabileceği yönündedir.

Depremsellik açısından gerekli ve yeterli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmaların yapılmadığı ortadadır.

İstasyonun yerine bakıldığında tesise bulunduğu konuma göre hakim rüzgar yönünün dışında bir lokasyonda olduğu görülmektedir. Bu istasyondan temin edilen hava kirleticilerine ait ölçüm sonuçlarının modelleme çalışmalarında kullanılması proje alanındaki sanayi bölgesinden kaynaklı kirliliği yeterli düzeyde temsil etmeye yardımcı olmayacaktır.

Yangın, patlama, sabotaj vb. durumlarda kimyasal maddelerin birbirleriyle olan etkileşimlerinin ne olacağı ve etki alanı gibi durumlara ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.”

Kümülatif değerlendirme sadece gürültü ve hava kalitesi açısından incelenmiştir. İnsan ve çevre sağlığını etkileyecek tek unsurlar bunlar değildir.

Diğer sanayilerle olan etkileşimi düşünülerek hazırlanmış risk acil durum planı bulunmalı ve en kötü senaryoya göre modellemeler yapılarak insan ve doğa sağlığına etkileri ortaya konulmalıdır.

DENİZ CANLILARI İÇİN TEHLİKE…

Soğutma suyu, kapalı devre sürekli dönen bir su olup, bu suyun soğutulması denizden temin edilen su ile yapılmaktadır. Bu durum denizden çekilecek su miktarını artıracaktır. Günlük olarak kullanılacak su miktarının ne olacağı, denize deşarj olan ısı yükünün ilgili firma tarafından hesaplanıp hesaplanmadığı bilgisi ÇED raporunda yer almamaktadır.

Acil durum eylem planı tesise özgü nitelikte olmayıp İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili alt yönetmelikleri kapsamında eksik ve yetersiz olarak hazırlanmıştır.

YANGIN VE PATLAMA DEĞERLENDİRİLMEMİŞ !

Acil müdahale planı, ilgili kimyasalların yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, zehirlenme, bozucu ve tepkimeye girerek olası yangın ve diğer kaza durumları değerlendirilmemiştir. Olası insan ve çevreye karşı tehlikeler değerlendirilerek gerekli tedbirlerin detaylıca açıklanması gerekmektedir “ Denilmektedir

Kaynak : bolge.com.tr
Etiketler: Dowaksa

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle