Yukarı Çık

Endişeli Değil Öfkeliyiz ?

3 Ekim 2016 Pazartesi 19:34:12
1353 kez okundu.

 

Yalova Belediye Meclisi'nde AKP grubunun, Yalova Şehir Stadı' nın bulunduğu alanın planlara şehir meydanı olarak işlenmesi kararına karşı ilk tepki Yalova Platformu'ndan geldi. Yalova Platformu' nun basın açıklamasını yerel basında okumuşsunuzdur fakat ben yine de açıklamayı okumamış olanlar için kısaca bir özetleyeyim. Açıklamada, söz konusu alanın 17 Ağustos depreminde merkezi konumu ve ulaşım kolaylığı nedeniyle çok önemli yaşamsal bir işlevi yerine getirdiği, yaşanması güçlü bir olasılık olan yeni bir depremde aynı işlevi yerine getirecek başkaca bir alanın bulunmadığı, kent dışında kurulacak bir alanın, merkezden uzaklığı ve ulaşım sorunları nedeniyle “eşdeğer alan “ niteliğinde olamayacağı ve toplanma alanı olarak işlevsiz kalacağı, daha önce yapılan plan tadilatı nedeniyle açılan davada alınan bilirkişi raporunda bu yönde yapılacak bir düzenlemenin kent planlama ilkelerine üst ölçekli çevre düzeni planlarına aykırı olacağının belirtildiği vurgulanmış ve yakın gelecekte ağır sonuçlar doğuracak olan bu yanlıştan geri geri dönülmesi çağrısı yapılmıştır.

Bunun yanısıra yine basına yansıyan açıklamalarda bu düzenlemenin yeni rant alanları yaratmak ve bazı çevrelere haksız menfaat sağlamak amacıyla yapılmaya çalışıldığı ileri sürülmüştür. Bu tepkiler üzerine AKP Yalova İl Başkanı tarafından yapılan açıklamada, kendilerinin yanlış anlaşıldığı, meydan kararından endişe duyulmaması gerektiği, söz konusu alanın park olarak düzenleneceği, daha önce 20 bin metrekare olan toplanma alanını 70 bin metrekareye çıkartacakları gibi inandırıcılığı olmayan açıklamalar yapılmıştır. Açıklamanın final bölümünde, söz konusu alanın 10 bin metrekaresinin Yalova Belediyesi' nin mülkü olduğu, Yalova Belediyesinin ekonomik olarak kötüye gittiği ve bu nedenle icra takipleri ile karşı karşıya bulunduğu, spor tesisi olarak kalması halinde buraya icra yoluyla haciz konulacağı, icra yoluyla satılması halinde de kamu zararının oluşacağı, bunun önlemek için de bu alanı meydan olarak planlara işlediklerini ileri sürmüşlerdir. Şimdi bu noktada durup net bir soru soracağız; Yalova Belediyesi' nin ekonomik olarak çöküş noktasına getirenler kimlerdir ? Bu belediyeyi bundan önceki iki dönem kim yönetti ? Bu borçları kim yaptı ? Bir parça dürüst olun bu sorulara kıvırmadan net cevap verin. Gelelim turpun büyüğüne, yani belediyenin müklerinin haczedilerek icra yoluyla satılması nedeniyle kamu zararının oluştuğu yalanına. Arkadaş, belediyenin bir hukuk bürosu ve deneyimli birikimli hukukçuları var. Mutlaka sizin partinizin de bu türden hukukçuları vardır.

Peki, hiç onlara danışmaz mısınız ya da onlar sizi uyarmazlar mı ? “

Beyler, saçmalamanın alemi yok, zira 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre belediyelerin kamu hizmetine tahsisli olan mülklerinin haczi ve icra yoluyla satışı mümkün değildir, bu alanda yer alan ve mülkiyeti Yalova Belediyesi' ne ait olan 10 bin metrekarelik alan da fiilen kamu hizmetine tahsisli bir alandır, bu nedenle haczi ve icra yoluyla satışı mümkün değildir, böyle saçma sapan mazeretler ileri sürüp komik olmayın” demezler mi ? Açıklamanın satır aralarında, belediye yönetiminin, borçlu olduğu taşeronlarla danışıklı dövüş yaparak kanuna karşı hile yoluyla bir takım usulsüz haciz işlemleri yapıldığı ve bu şekilde de kendilerinin, “kamu zararı olmasın “ diye ihale yoluyla satışa ” ikna “ edildikleri ileri sürülüyor. Alın size bir “ kandırıldık” hikayesi daha ! Belediye mülklerine yasalara aykırı bir şekilde haciz konulduğunda, siz TRT Klasik Türk Müziği Korosu' nda koro elemanımıydınız ? Niçin bu duruma itiraz etmediniz ? Hangi yöntemlerle “ ikna “ edildiniz ? Bu, apaçık bir suç itirafıdır. Görevi kötüye kullanma (veya en hafifinden ihmal ) nedeniyle kamunun zararına neden olma suçunun itirafıdır. İmar ve ihale mevzuatını satır satın ezbere bildiğiniz gibi Türk Ceza Kanunu' nun bu hükmünü de bilmeniz gerekir. Hem bizim hukukumuza göre, kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Bizim buraya kadar söylediklerimiz yalnızca bir durum tesbitidir; gerisi Cumhuriyet Savcılarının işidir. Açıklamanızda, “ Endişelenmeyin “ ifadesini kullanmışsınız. Endişelenmek, belirsizlik, bilinmezlik durumlarında insana musallat olan bir ruh halidir. Bu açıdan biz kesinlikle endişeli değiliz; çünkü bizim açımızdan hiç bir belirsizlik söz konusu değildir; sizlerin niyetinin ne olduğunu, şüphesiz ve kesin olarak biliyoruz. Biz, endişeli değil öfkeliyiz. Çünkü, verilen sözlerin güvenilmezliğine ilişkin pek çok somut örnek var önümüzde. Bir tanesinden söz edeceğiz.

Yalova Valiliği' nin hemen karşısında daha önceden park olarak kullanılan bir alan vardı. Bu alan 1965 yılında o zamanki malikleri tarafından, yeşil alan kullanılması şartıyla Yalova Belediyesi' ne bağışlanmıştı. Birkaç yıl öncesine kadar da, maliklerin bağışlama amacına uygun şekilde yeşil alan olarak kullanıldı bu alan. Fakat bu süreçte, bu alana ilişkin olarak Yalova Belediye Meclisi tarafından üç kez plan tadilatı yapıldı. Belediye Meclisi tarafından alınan en son karar gereğince burası ticari alan olarak planlara işlendi. Bu alana şimdi, denizden gelen esintiyi bıçak gibi kesen, sur gibi heyula bir bina inşaa ediliyor. Aynı tehlikenin bu gün Yalova Şehir Stadı' nın bulunduğu alana ilişkin tasarılar açısından da mevcut olacağı konusunda en küçük bir şüphe duymuyoruz. Kent meydanı, yeşil alan vb. bahanelerle süslenmiş olan bu önerinin, fazla uzak olmayan bir zamanda yine benzeri plan tadilatlarıyla, ticari ( rantsal ) amaçlarla birileri tarafından yağmalanacağından adımız gibi eminiz. Bir siyasi eleştiri olarak değil bir insani uyarı olarak diyoruz ki ; Yalova Platformu' nun uyarısına kulak verin ve bilimle inatlaşmayın; çünkü, 'keşke' lerin yaşam için hiç bir anlamı yoktur.

 

Haber Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.