YASKİ örnek proje

07 Haziran 2021 16:06
YASKİ örnek proje

Körfez kirletiyor

 

 

Marmara Denizi'nde deniz salyası sorununun ele alınarak çözüm yollarının konuşulduğu 'Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı' Kocaeli'nde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen toplantıya Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’ da katıldı.

Tutuk,toplantıda 22 maddeyi imzaladı.

YALOVA İLERİ BİYOLOJİK

Öte yandan Marmara Denizine Yalova’da kirletecek atık atılmadığı da ortaya çıktı. Yalova saki arıtma tesisi dönemin belediye başkanı Barbaros Binicioğlu zamanında ileri biyolojik arıtım olarak İslam Kalkınma Bankasından alınan kredi ile 2007 yılında başlanarak, kısa zamanda hizmete sokuldu.

YASKİ dönem başkanı Ahmet Özsümer zamanında ise kıyıya 1 km mesafeye derin deşarj ünitesi yapıldı. YASKİ ‘ üye Taşköprü, Çiftlikköy Yalova Merkez, Kadıköy ve Termal ’in atık suları YASKİ tesislerinde arıtılarak Marmara’ya atıldığı  diğer belde ve ilçelerde ise biyolojik arıtma olduğu ve  derin deşarj bulunmadığı ,YASKİ tesislerinin AB standartlarına göre yapıldığı öğrenildi.

Neler imza altına alındı

Marmara Denizi'nde son aylarda etkili olan ve denizdeki canlı hayatı ile balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkileyen deniz salyasının çözümü için gerçekleştirilen toplantıya Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliği yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gerçekleştirilen toplantı sonrası yaptığı açıklamayla '22 maddelik eylem planıyla 10 yılda Marmara Denizini temizlemeyi planlıyoruz' dedi.

Yapılan toplantının verimli geçtiğini belirten Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk; "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında ve Yalova’nın da üyesi olduğu Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirdik.

Bakanımızın dediği gibi 22 maddelik eylem planıyla Marmara Denizini 10 yılda elbirliğiyle temizlemeyi planlıyoruz. Son yılların katılımı çok olan toplantısını gerçekleştirdik. Bizde üzerimize düşen görevi Yalova Belediyesi olarak yapmaya hazırız" dedi.

22 MADDELİK EYLEM PLANI ŞÖYLE

Bakan Kurum madde madde eylem planını anlattı. Tüm çalışmaların ortak akılla yürütüleceğini, seferberlik anlayışı içerisinde Türkiye'nin en büyük deniz temizliğinin gerçekleştirileceğini ifade eden Bakan Kurum, alınan kararları madde madde şöyle açıkladı:"

1- Marmara bölgesinde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sanayi odaları ve STK'lardan müteşekkil koordinasyon kurulu, Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde ise Bilim ve Teknik Kurulu oluşturulacak. Koordinasyon kurulumuzu önümüzdeki hafta itibariyle oluşturuyoruz. Kurul haftalık ve aylık toplantılarla, tüm çalışmaları ortak bir akılla ele alacak ve bu kurul sayesinde katılımcı bir süreci koordine edeceğiz.

2- Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı üç ay içerisinde hazırlanarak çalışmalar bu plan çerçevesinde yürütülecek.

3- Marmara Denizi'nin tamamını koruma alanı olarak belirleme çalışmaları başlatılacak, 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacak. 11 bin 350 kilometrekarelik yüzey alanına sahip olan Marmara Denizi'mizde koruma alanları belirlemek için çalışmalarımızı başlattık. Bu çalışmalarımızla Marmara Denizi'nin biyolojik çeşitliliğini de koruma altına alacağız.

4- Acil müdahale kapsamında 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren, 7/24 esasıyla, Marmara Denizi'ndeki müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle tamamen temizlenmesine yönelik çalışmalar başlatılacak. Halihazırda Marmara Denizi'nin hemen hemen her noktasında deniz yüzeyi temizleme araçlarımızla, teknelerimizle temizlik çalışmalarını bir seferberlik anlayışıyla başlattık. 8 Haziran Salı günü de tüm kurumlarımızla, belediyelerimizle, doğa severlerimizle, sporcularımız, sanatçılarımız, tüm vatandaşlarımızla birlikte, bir seferberlik anlayışıyla, Türkiye'nin en büyük deniz temizliğini yapacağız.

5- Bölgede bulunan mevcut atık su arıtma tesislerinin tamamı ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek. Atık suların ileri biyolojik arıtım yapılmaksızın Marmara Denizi'ne deşarjını engelleyici hedefler doğrultusunda çalışmalar yürütülecek. Marmara Bölgesindeki atık suların yüzde 53'ü ön arıtım, yüzde 42'si ileri biyolojik arıtım ve yüzde 5'i biyolojik olarak arıtılmaktadır. Tüm bu arıtma tesislerimizi yapacağımız teknolojik dönüşümle, ileri biyolojik arıtma ve membran arıtma sistemlerine dönüştüreceğiz. Bilim insanlarımıza göre azot miktarını yüzde 40 oranında düşürürsek bu işi kökten çözeriz. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde Marmara Bölgesinde bulunan tüm illerimiz, atık su arıtma tesislerini dönüştürmeye yönelik çalışmalarını tamamlayacaklar. Biz de Bakanlık olarak, yerel yönetimlerimize gerek teknik olsun gerek finansal olsun her konuda destek olacağız. Bu sayede, Marmara Denizi'nde müsilaja ve diğer kirlilik türlerine neden olan azot ve fosfor girişini minimum seviyeye indirip kontrol altına alacağız. Böylece Marmara Denizinin su kalitesinde iyileşmeyi hızlandıracağız.

6- Eylemimiz ise Marmara Denizi'ne deşarj yapan atık su arıtma tesislerinin deşarj standartları 3 ay içerisinde güncellenerek hayata geçirilecek. İlgili mevzuata yeni düzenlemeler getireceğiz. Deşarj standartlarını Marmara Denizinin hassas yapısını dikkate alarak yapacağımız bu düzenlemeyi uygulamaya alacağız.'

3 AYDA HAYATA GEÇİRELECEK'

7- Arıtılmış atık suların mümkün olan her yerde yeniden kullanımı artırılacak, desteklenecek. Temiz üretim teknikleri uygulanacak. Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada su kaynakları iklim değişikliğinden önemli oranda etkilenmekte. Bu nedenle arıtılan suların geri kazanımı büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, ülkemizde halihazırda yüzde 3,2 olan arıtılarak yeniden kullanılan atık su oranımızı 2023 yılında yüzde 5'e, 2030 yılında ise yüzde 15'e çıkarma hedefimiz var. Gerekli tüm adımları attık, atıyoruz. Marmara'ya deşarj yapan arıtma tesislerimizde de döngüsel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ilkelerine uyulacak, suyun yeniden kullanımı desteklenecek. Suyumuzu ne kadar geri kazanırsak, Marmara'ya o kadar az su deşarj ederiz. Bu manada tüm tesislerimiz de gerekli sistemleri kuracak. Finansal desteklerle tesis dönüşümünü hızlandıracağız. Atıksu oluşumunun azaltılması için gerekli tüm temiz üretim teknik ve teknolojilerini hızlıca hayata geçireceğiz.'

CEZAİ İŞLEM VE KAPATMA UYGULAYACAĞIZ'

8- Atık su arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB'lerin rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacak. Arıtma tesislerini, nasıl yapacaklarına dair standartları tüm OSB'lerimize vereceğiz. Verdiğimiz tarih içerisinde hayata geçirip geçirmediklerini takip edeceğiz. Tesisleşmesini gerçekleştirmedikleri takdirde, her türlü cezai işlemi ve hatta kapatma cezasını tavizsiz bir şekilde uygulayacağız.

9- Atık su arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesini çok daha kolay hale getirmek için kamu-özel sektör işbirliği modelleri hayata geçirilecek. Bu konuda kanuni düzenlemelere giderek, atıksu arıtma tesislerinin yapım ve işletmelerine Bakanlık olarak destek vereceğiz.

'MARMARA'YA GEMİLERİN ATIK SU BOŞALTIMI ÖNLENECEK'

10- Marmara Denizi'ne gemilerin atık sularının boşaltılmasının önlenmesine yönelik üç ay içerisinde düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeyle Marmara Denizi'ne giriş yapan gemilerin atıklarının Boğaz girişlerinde atık alma gemilerine veya atık kabul tesislerine vermelerini sağlayacağız. Bu kapsamda yerel yönetimlerimizle birlikte gemilerin takibini sıkı bir şekilde yapacağız. Denetimlerimizi artıracağız."

'TERSANELERDE ÇEVRECİ TEKNİKLER UYGULANACAK?

11- Tersanelerde temiz üretim teknikleri yaygınlaştırılacak. Tersaneler deniz ile doğrudan temasta olan gemi inşa ve bakım merkezleridir. Bu noktalarda daha çevreci teknikler kullanılarak olası deniz kirliliklerinin önüne geçeceğiz.'

MARMARA DENİZİ'NİN DİJİTAL İKİZİNİ OLUŞTURACAĞIZ'

12- Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde alıcı ortama deşarj yapan atık su arıtma tesislerinin tamamı 7/24 online izlenecek. Marmara Denizi'ndeki 91 izleme noktası 150'ye çıkarılacak. Türkiye Çevre Ajansı eliyle, Marmara Denizi ile ilişkili tüm havzalardaki denetimler uzaktan algılama, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri kullanılarak artırılacak. Tıpkı Kentsel Dönüşüm projelerimizde yaptığımız gibi, 3 boyutlu modellemeyle, meteorolojiden kirlilik yüklerine kadar çok sayıda veriyi içeren Marmara Denizi'nin dijital ikizini oluşturacağız. Marmara'nın tüm kirlilik kaynak ve yoğunluklarını detayları göreceğiz. Bu bölgelerdeki değişimleri anlık olarak takip edeceğiz. Hemen müdahale edeceğiz. Sadece bugün değil, ileride Marmara Denizi'nde yaşanabilecek muhtemel olumsuz bir durumda, erken müdahale imkanına kavuşmuş olacağız."

'DENİZ ÇÖPLERİ YÜZDE 90 KARASAL KAYNAKLIDIR'

13- Marmara Denizi kıyılarını kapsayacak şekilde Bölgesel Atık Yönetimi Eylem Planı ve Deniz Çöpleri Eylem Planı üç ay içerisinde hazırlanarak uygulamaya konulacak. Denizlerimizde oluşan plastik gibi katı atıkların, deniz çöplerinin yüzde 90'ı karasal kaynaklıdır. Yani evlerimizde, sanayimizde üretilmektedir. Biz karada etkin olarak atıkları topladığımızda zaten denize girişleri önlenmiş olacak. Bu manada, 1 yıl içinde Marmara bölgesinin tüm illerinde, ilçelerinde Sıfır Atık Uygulamasına geçeceğiz.

'TARIMDA KULLANILAN SULAMA SİSTEMLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK'

14- İyi tarım ve organik tarım uygulamaları ile basınçlı ve damlama sulama sistemleri yaygınlaştırılacak. Böylelikle sulamada kullanılan su miktarını azaltacağız, dereler vasıtasıyla kirliliklerin Marmara Denizi'ne ulaşmasını engellemiş olacağız.

15- Marmara Denizi'yle ilişkili havzalarda, dere yataklarına yapay sulak alanlar ve tampon bölgeler oluşturularak kirliliğin denize ulaşması önlenecektir.

16- Zeytin karasuyu ve peynir altı suyu kaynaklı kirliliğin önlenmesi için, atık su azaltımını gerçekleştirecek teknolojik dönüşümler sağlanacaktır.

'ORGANİK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TEŞVİK EDİLECEK'

17- Fosfor ve yüzey aktif madde içeren temizlik malzemelerinin kullanımı aşamalı olarak azaltılacaktır. Organik temizlik ürünleri teşvik edilecektir. Tıpkı Sıfır Atık Projesi'nde olduğu gibi, uygulamaya belediyelerimiz ve kurumlarımızdan başlayarak, kentsel temizlik ve benzeri işlemlerde hem insanımızın sağlığına zarar veren hem de Marmara Denizi'ne akan tüm zararlı maddelerin kullanımını aşamalı olarak azaltıyoruz. Önce kurumlarımızda, organik temizlik ürünlerini tespit edip kullanmaya başlayacağız. Bakanlık olarak, gerekli finansal desteği sağlayacağız.

'BALIKÇILARA EKONOMİK DESTEK VERİLECEK, HAYALET AĞLAR TEMİZLENECEK'

18- Marmara Denizi'mizdeki tüm hayalet ağlar 1 yıl içerisinde temizlenecek.

19- Balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılması sağlanacak, koruma alanları geliştirilecek. Bilim insanlarımızla, koordinasyon kurulunun alacağı kararlarla takvim ve cezai uygulamalarımızı kısa süre içerisinde belirleyeceğiz.

20- Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanacaktır.

'DENİZ KİRLİLİĞİNE KARŞI KAMUOYUNU BİLGİLENDİRECEK'

21- Deniz kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapılarak, kamuoyunun bilgilendirecek bir platform oluşturulacak. Alacağımız tedbirlerin vatandaşlarımıza duyurulmasını sağlayacak, Marmara denizimizi milletimizle birlikte koruyacağız. Marmara Denizinin korunması amacıyla yaptığımız ve planladığımız çalışmaları, bilimsel araştırma sonuçlarımızı, kuracağımız www.marmarahepimizin.com sayfası kanalıyla kamuoyuyla paylaşacağız.

'EYLEM PLANI KAPSAMINDAKİ YATIRIMLAR 3 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK'

22- Soğutma suları ve termal tesislerden oluşan sıcak suların Marmara Denizine etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak. Allah'ın izniyle bu eylem planlarımız kapsamındaki yatırımlarımızı yerel yönetimlerimizle birlikte 3 yıl çerisinde tamamlayacağız. Marmara Denizimizi içerisindeki binbir çeşit balıklarımızı, canlılarımızı koruyarak en saf, en duru en temiz, en canlı haliyle geleceğe taşıyacağız."Bakan Kurum, eylem planı kararlarını açıkladıktan sonra valiler ile belediye başkanları 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planını imzaladı.

 

Kaynak : bolge.com.tr
Etiketler: arıtma

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle